Lokalföreningen Attention Globen med omnejd bjuder in våra medlemmar till extrainsatt årsmöte för att välja in två nya ledamöter i styrelsen. 

Dag: torsdag den 17 november 2022
Tid: 18.00 – 18.30
Plats: digitalt via Zoom
Anmälan: mejla till anmalan@globen.attention.se senast 15 november.
Länk skickas någon dag innan.

Förslag på dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande för mötet

§ 3 Val av sekreterare för mötet

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare

§ 5 Fastställande av röstlängd

§ 6 Fråga om årsmötets behöriga sammankallande

§ 7 Fastställande av dagordningen

§ 8 Val av ledamöter fram till ordinarie årsmöte 2023

§ 9 Mötets avslutandeVälkommen önskar styrelsen för Attention Globen med omnejd!