Attention Globen med omnejd är en ideell lokalförening inom Riksförbundet Attention.

Attention Globen med omnejd anslöts till Riksförbundet i januari 2018.
Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.
Styrelsens vision är att föreningens verksamhet skapas av medlemmarna.

En förening är vad medlemmarna gör den till. Ju fler medlemmar som bidrar till föreningens verksamhet desto mer kan vi göra.

Föreningens ändamål är:

  • Att skapa nätverk, stödgrupper och annan medlemsnära verksamhet i syfte att stötta våra medlemmar.
  • Att stödja familjer med barn och ungdomar med dessa funktionsnedsättningar samt bevaka och tillvarata deras intressen.
  • Att arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Tillsammans blir vi starka och kan hjälpas åt att kämpa för barns och vuxnas rättigheter i samhället. Vi har mycket att lära av varandra. Vi kan stötta varandra i svåra situationer. Du är inte ensam!