Välkommen till digital föreläsning med GE familjestöd!

Att vara förälder till barn som inte mår bra i skolan

Attention Globen med omnejd bjuder in till en digital föreläsning om att vara förälder till barn som inte mår bra i skolan.
Familjebehandlarna Gisela Appelgren Hansen och Emma Söderholm berättar hur de arbetat med de här frågorna i många år och vad som brukar hända med en förälder och i familjedynamiken när man har barn i familjen som inte mår bra i skolan.

De ger värdefulla tips på förhållningssätt, strategier och tankesätt vi kan ta till för att orka med föräldrarollen och kanske hitta någon sorts ordning i en ofta rörig situation.

När? torsdag 7 april
Tid? 18.00-19.30 (60 min föreläsning, 30 min frågestund)
Hur? digitalt via Zoom

Anmälan till anmalan@globen.attention.se
Länk skickas någon dag innan

OBS! endast för våra medlemmar i Attention Globen med omnejd

Välkomna!

Gisela Appelgren Hansen och Emma Söderholm