Den 7/9 kommer Attention publicera en kostnadsfri digital föreläsning som handlar om hur man förebygger skolfrånvaro. Föreläsare är Jenny Kindgren och Susanne Berneklint som båda arbetar på Attention.

Hallå där – Susanne! Hur kom ni på idéen om den här föreläsningen? 

– Jag möter barn och unga och deras föräldrar dagligen i mitt arbete som projektledare i det Arvsfondsfinansierade projektet Vägen tillbaka. Jenny får återkommande frågor kopplat till skolfrånvaro när hon är ute och utbildar skolpersonal. Problematisk skolfrånvaro är ett samhällsproblem som ställer till stor skada för både barnen själva, liksom för hela deras familjer. Vi känner att vi vill bidra med vår kunskap kring NPF och skolfrånvaro, men också lyfta erfarenheter från barn och föräldrar som bidragit i projektet.

Hur är föreläsningen uppbyggd? 

– Både Jenny och jag vet att man i skolan har begränsat utrymme för att ta del av den här typen av föreläsningar. Därför har vi försökt hålla oss så kortfattat och konkret som möjligt. Föreläsningen går att dela upp i etapper och tar upp neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och kognition, utmattning hos barn och unga, anpassningar i den fysiska, sociala och pedagogiska miljön samt verktyg för att balansera energi.

Varför tycker du att skolpersonalen ska titta på föreläsningen? 

– Vi tycker att det är viktigt att ta utgångspunkt från barnens egna erfarenheter. Den här föreläsningen ger just en översikt kring orsaker till skolfrånvaro utifrån vad barn och unga med NPF själva har berättat. Jenny och jag ger kopplat till detta exempel på anpassningar och strategier, som kan vara användbara i det dagliga arbetet och i möten med barn och föräldrar. Kanske är det någon del som är extra relevant för den som lyssnar och då kan man kika vidare på Attentions hemsida, för fördjupning eller vidare läsning.

Välj ut det viktigaste tipset på hur man förebygger skolfrånvaro!

– Lägg tid på att bygga relation till elev, men även föräldrar. Det underlättar i att kartlägga individens styrkor och utmaningar för att tillsammans hitta goda strategier. Det är viktigt att inte låta tiden gå, utan att snabbt.

Länk till föreläsningen publiceras torsdagen 7/9