På måndag 4 september, drar vi i gång vår skolkampanj som kommer att pågå under hela september. Vi glada över att även i år kunna erbjuda skoljuridisk rådgivning per telefon, två gånger i veckan.

Till telefonen kan du ringa för att få rådgivning kring frågor som rör skollagen och diskrimineringslagen, så som bristande tillgänglighet i skolan. De jurister som svarar i telefonen kommer ge råd och vägledning i hur du kan gå vidare utifrån din frågeställning. Den rådgivning som erbjuds kommer inte kunna leda till fortsatt hjälp att driva juridiska processer från de jurister som svarar i telefonerna. Rådgivningen avser en enskild insats vid samtalstillfället.

Viktigt att tänka på inför rådgivningssamtalet är att vara förberedd kring vad man vill ha rådgivning kring och försöka hålla sig kortfattad under samtalet.

☎️ Telefonnummer: 08-642 12 34

🗓️ Dagar och tider för rådgivning: måndagar 11.30-14.00 och onsdagar 15.00-17.30

👉 Läs mer om rådgivningen här

Rådgivningen är ett samarbete mellan Attention och antidiskrimineringsbyråerna Malmö mot Diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne.