I höst erbjuder vi en studiecirkel för dig som är förälder med egen neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) eller psykisk ohälsa. Studiecirkeln är framtagen tillsammans med föräldrar som har egen erfarenhet av detta. De teman och frågeställningar Trygghet Ur Stöd tar upp har sin grund i föräldrarnas egna tankar och funderingar runt föräldraskap och föräldraskapsstöd.


Studiecirkeln är uppbyggd kring fem tematräffar och leds av studiecirkelledare från Studieförbundet Vuxenskolan:

• Familjen 
• Jag som förälder 
• Tryggt föräldraskapande 
• Prata om ohälsa och diagnos 
• Stöd till familjen När? torsdagar 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10
Tid? kl 18.00-20.00
Var? Farsta gård, Farstaängsvägen 22, 123 46 Farsta 
Hur? Varje träff är ca 2 timmar lång som innehåller fakta, filmer och samtal. Liten grupp på 8 deltagare.
Anmälan? Anmäl dig till anmalan@globen.attention.se 
Uppge namn och medlemsnummer.
Gratis att delta för våra medlemmar i Attention Globen med omnejd.

För att vi ska kunna erbjuda denna studiecirkel kostnadsfritt så är det angeläget att ni kan delta vid samtliga tillfällen.Videoklipp 

Bea

Sandra

Martin

Sara

Santos

Föräldrar som gått studiecirkeln Trygghet Ur Stöd delar med sig av sina erfarenheter
(Obs! De som pratar om sin sjukdom är de som har en psykisk ohälsa såsom depression, ångest etc. Det är inte de med egen NPF då det inte är en sjukdom).


Information från projektet Trygghet Ur Stöd TrUSt – Att vara förälder med NPF eller psykisk ohälsa
Föräldrar med NPF eller psykisk ohälsa står många gånger inför andra och fler frågor och utmaningar än andra föräldrar. Bräcke projekt TrUSts uppdrag har varit att ta fram ett riktat föräldraskapsstöd.
Det är ett stöd som efterfrågats både av föräldrarna själva och av de som möter föräldrarna i sina verksamheter. Psykisk ohälsa och risken för att utveckla psykisk ohälsa minskar med rätt stöd.
Vi som tagit fram Trygghet Ur Stöd har mött ett stort behov hos föräldrar av att träffa andra i liknande situation och att få finnas i ett sammanhang tillsammans med dem som förstår. Vi tror att vi har mycket att lära av varandra och kan utvecklas tillsammans genom samtal och av att dela och utbyta tankar och erfarenheter.
Genom Bräcke projekt TrUSt har vi haft förmånen att få möta och samtala med många fina och engagerade föräldrar som alla bidragit med tankar och idéer om föräldraskap och föräldraskapsstöd.
Utifrån föräldrarnas samlade erfarenheter har sedan studiecirkeln Trygghet Ur Stöd växt fram. Föräldrarna har genom djupintervjuer, referensgrupper samt som testdeltagare av studiecirkeln varit en del i vårt arbete med Trygghet Ur Stöd. Utöver föräldramedverkan baseras även studiecirkeln på aktuell forskning och yrkesverksammas kunskap och erfarenhet.

Sara Jonåker och Annica Larsson från Bräcke projekt TrUSt